Master of Disaster Management
Hold

Shelter & Settlements in Disasters

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde strategisk og operationelt med katastrofehåndtering.

Du bliver i stand til at udarbejde beredskabsplaner, iværksætte katastrofehjælp og koordinere tiltag, der kan sikre en bæredygtig genopbygning og rehabilitering.

Uddannelsen henvender sig til en bred vifte af mennesker, fx ansatte i internationale og humanitære organisationer samt offentligt ansatte, der arbejder med civilbeskyttelse, sundhed, energi og vand.

Holdinformation

Startdato: 08/05/2023
Slutdato:
16/06/2023
Optagelsesfrist:
06/03/2023
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Hjemmeside:
Kontaktinformation: Københavns Universitet (Kbh.Univ.)
Undervisningen foregår: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Blegdamsvej 3B
2200 København N
Pris:
12 500.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Uddannelsessteder