Master i læreprocesser, specialisering i pædagogisk ledelse
Hold

Pædagogisk ledelse i praksis, enkeltfag fra Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk Ledelse

Uddannelsen har fokus på pædagogisk ledelse. Du får ledelsesmæssige færdigheder og herunder teoretisk og metodisk indsigt i fx pædagogisk medarbejderudvikling, institutionsudvikling og pædagogisk udvikling.

Uddannelsen giver kompetencer til at sætte organisatoriske lære- og forandringsprocesser i gang.

Den henvender sig til skoleledere eller dagtilbudsledere, der arbejder med ledelse af pædagogiske institutioner.

Holdinformation

Startdato: 01/09/2020
Slutdato:
31/01/2021
Optagelsesfrist:
05/08/2020
Afholdelsesform:
Fleksibel undervisning
Undervisningstidspunkt:
3 seminarer á 1-3 dages varighed
Hjemmeside:
Kontaktperson:
Efteruddannelse
Kontaktinformation: Aalborg Universitet (AAU)
9940 9420
efteruddannelse@aau.dk
Undervisningen foregår: Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7K
9220 Aalborg Ø
Pris:
24 900.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Beskrivelse

Enkeltmodulet "Pædagogisk Ledelse i Praksis" (10 ECTS) udbydes på 3. semester af den to-årige Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk Ledelse. Du følger dette enkeltfag sammen med de studerende, der læser hele masteruddannelsen.

Udbytte:
Du får ny teoretisk og praktisk inspiration til at udvikle dig som pædagogisk leder, og du vil udvikle dine kompetencer til at komme tæt på lærernes og pædagogernes praksis:

- Sætte tydelige mål for den pædagogiske udvikling
- Skabe fælles pædagogisk sprog
- Støtte lærernes arbejde i teams og faggrupper
- Observere undervisning og give feedback
- Implementere reformer og udvikle din daglige praksis

Teori og praksis på modulet:
Udgangspunktet er international forskning og teorier om, hvad vi ved om pædagogisk ledelse og dens betydning for elevers læring og trivsel - endemålet for alt ledelsesarbejde i skole og dagtilbud.

Helt centralt står de pædagogiske lederes arbejde med lærernes læring og udvikling, for det er derigennem, at ledelsen kan være med til at udvikle undervisningen. Modulet har derfor fokus på, hvordan pædagogiske ledere kan komme tæt på undervisningen ved at støtte lærerne med viden om undervisning og læring, og hvordan de opbygger tillidsfulde relationer til medarbejderne, giver konstruktiv feedback og er gode til at løse de komplekse problemer, der opstår.

Teorien omsættes hele tiden til praksis med udgangspunkt i deltagernes egen dagligdag og konkrete udfordringer. Modulet kan således fungere som inspiration til en ny og mere kvalificeret måde at få arbejdet med svære problemstillinger i hverdagen.

Praktiske redskaber på modulet:
På modulet præsenteres en lang række konkrete pædagogiske ledelsesværktøjer, eksempelvis

- Observation af undervisning
- Kollegial supervision
- Feedback
- Open-to-learning conversations
- Klasseledelse - Styring-kontaktmodellen og brugen af QTI i praksis
- Opbygning og ledelse af professionelle læringsfællesskaber
- Aktionslæring

Uddannelsessteder