Master i læreprocesser, specialisering i pædagogisk ledelse
Hold

Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk Ledelse

Uddannelsen har fokus på pædagogisk ledelse. Du får ledelsesmæssige færdigheder og herunder teoretisk og metodisk indsigt i fx pædagogisk medarbejderudvikling, institutionsudvikling og pædagogisk udvikling.

Uddannelsen giver kompetencer til at sætte organisatoriske lære- og forandringsprocesser i gang.

Den henvender sig til skoleledere eller dagtilbudsledere, der arbejder med ledelse af pædagogiske institutioner.

Holdinformation

Startdato: 01/09/2020
Slutdato:
30/06/2022
Optagelsesfrist:
05/08/2020
Afholdelsesform:
Fleksibel undervisning
Hjemmeside:
Kontaktperson:
Efteruddannelse
Kontaktinformation: Aalborg Universitet (AAU)
9940 9420
efteruddannelse@aau.dk
Undervisningen foregår: Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7K
9220 Aalborg Ø
Pris:
150 000.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Beskrivelse

Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk Ledelse (MPL) henvender sig til dig, der arbejder med pædagogisk ledelse eller er på vej til at arbejde med feltet. Du kan fx være uddannelsesleder, pædagogisk leder, skoleleder eller dagtilbudsleder.

På masteruddannelsen vil du få rig mulighed for at udvikle dine praktiske og teoretiske kompetencer som pædagogisk leder, og du vil i særlig grad styrke dine analytiske og metodiske ledelsesfærdigheder. Du lærer at tilrettelægge din ledelse, så alle involverede parter bidrager til det overordnede mål: at opnå det bedst mulige læringsudbytte for eleverne i skoler og på ungdomsuddannelser og for børnene i dagtilbud.

Undervisningen afholdes som seminarer i både Aalborg og København.

Uddannelsens faglige profil:
MPL-uddannelsens teoretiske omdrejningspunkt er læringsteori kombineret med teorier om organisation og ledelse samt pædagogik, didaktik og uddannelsesvidenskab. Gennem hele uddannelsen er der fokus på det, der i særlig grad karakteriserer pædagogisk ledelse:

- Ledelse af læreres læring og udvikling, fx kompetenceudvikling, løbende feedback, undervisningssupervision og MUS
- Ledelse af team og faggrupper
- Institutionsudvikling
- Pædagogisk udvikling i forhold til elever, forældre og myndigheder.

Uddannelsen kombinerer teoretiske indsigter fra forskning med metodiske og praktiske færdigheder, der kan bruges i deltagernes egen praksis.

MPL består af fire semestre med et antal moduler. Alle moduler afsluttes med en eksamensopgave.

1. SEMESTER

- Læringsteori (5 ECTS)
- Organisatorisk læring (5 ECTS)
- Videnskabsteori og metode I (5 ECTS)

Semesteret tager udgangspunkt i læringsteori og behandler, hvordan individer og grupper lærer. Med teorier om organisatorisk læring sættes der fokus på det kollektive niveau, dvs. hvordan organisationer – fx en skole – udvikler sig og skaber mulighed for vedvarende udviklingskapacitet - capacity building. Herudover arbejdes der med videnskabsteori og metode, så deltagerne får kendskab til forskningsmæssige arbejdsmåder.

2. SEMESTER

- Læring i praksis (10 ECTS)
- Evaluering af læreprocesser (5 ECTS)

Semesteret indeholder et projektarbejde med tilknyttede kurser samt vejledning under overskriften Læring i praksis, hvor mange problemstilling fra egen praksis kan analyseres. Desuden omfatter semesteret en indføring i evaluering, både på individuelt og på institutionelt niveau. Der er fokus på evalueringsmodeller og evalueringsmetoder og diskussion af evidensbølgen og den aktuelle udvikling inden for styringsparadigmer – New Public Management.

3. SEMESTER

- Pædagogisk ledelse i praksis (10 ECTS)
- Videnskabsteori og metode II (5 ECTS)

På 3. semester konkretiserer vi den pædagogiske ledelsesopgave og præsenterer og analyser potentialerne i en række forskningsbaserede ledelsesredskaber, fx undervisningsobservation, kollegial supervision, feedback, coaching, ledelse af professionelle læringsfællesskaber, aktionslæring og QTI-værktøjet til udvikling af klasseledelse. Herudover fortsættes arbejdet fra 1. semester med videnskabsteori og metode, både med henblik på at forberede masterprojektet på fjerde semester og med henblik på at styrke dit forskningsinformerede ledelsesgrundlag.

I efteråret 2020 er det muligt at følge modulet "Pædagogisk ledelse i praksis" (10 ECTS) som et enkeltmodul, hvis du ikke ønsker at tage hele masteruddannelsen. Modulet koster 24.900 kr.

4. SEMESTER

- Masterprojekt (15 ECTS)

Uddannelsen afsluttes med, at du på 4. semester skriver masterprojekt om et selvvalgt område inden for pædagogisk ledelse, gerne i forlængelse af det område, du har fordybet dig i på 3. semester. Masterprojektet kan skrives individuelt eller i grupper på op til tre studerende. Masterprojektet skal udformes som en skriftlig afgangsopgave, hvor du skal demonstrere din faglige og videnskabelige kompetenceudvikling samt din evne til at formidle din egen viden. Arbejdet med masterprojektet understøttes af projektvejledning.

Uddannelsessteder