Master of public governance, MPG
Hold

Master of Public Governance (MPG)

Formålet med uddannelsen er at kvalificere og udvikle offentlige lederes evne til at udføre professionel ledelse og udvikle egen ledelsespraksis.

Du træner din evne til at reflektere over egne ledelsesvilkår og egen ledelsespraksis, lige som du styrker din evne til at identificere forandringsbehov og omsætte visioner og strategier til handling.

Uddannelsen henvender sig til personer, som allerede har erfaring med de opgaver og det ansvar, der knytter sig til at være leder.

Holdinformation

Startdato: 01/09/2021
Slutdato:
30/06/2024
Optagelsesfrist:
01/06/2021
Afholdelsesform:
Fleksibel undervisning
Hjemmeside:
Kontaktperson:
Efteruddannelse
Kontaktinformation: Aalborg Universitet (AAU)
9940 9420
efteruddannelse@aau.dk
Undervisningen foregår: Aalborg Universitet
Kroghstræde 1
9220 Aalborg Ø
Pris:
217 750.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Beskrivelse

På Master of Public Governance uddannelsen i Aalborg udbydes følgende moduler i efteråret 2021:

- Ledelsesfagligt grundforløb, 5 ECTS
- Personligt lederskab og dialogisk coaching, 5 ECTS
- Ledelse af reform og forandring, 5 ECTS
- Kommunikation og ledelse, 5 ECTS
- Evaluering, performance og offentlig ledelse, 5 ECTS
- Forvaltningsret for offentlige ledere, 5 ECTS
- Økonomi og ledelse, 5 ECTS (forudsætter modulet "Offentlig styring")
- Masterprojektmodul, 12 ECTS

Prisen pr. modul er på mellem 18.000 - 27.500 kr., afhængigt af modul.

Der optages max. 35 studerende pr. modul efter først-til-mølle princippet, på nær på modulerne "Ledelsesfagligt grundforløb" og "Masterprojekt", hvor der ikke er fastsat et maximum deltagerantal.

Læs mere om modulerne på Aalborg Universitets hjemmeside for Master of Public Governance uddannelsen.

Uddannelsessteder