Master i organisatorisk coaching og læring
Hold

Master i Organisatorisk Coaching og Læring

Uddannelsen giver kompetancer til at udvikle læring og igangsætte forandringsprocesser i organisationer.

Den tager udgangspunkt i coaching forstået som en dialogisk og samtalebaseret læreproces, der kan anvendes i organisationsudvikling.

Uddannelsen henvender sig til ledere, konsulenter, HR-medarbejder og andre organisatoriske forandringsagenter.

Holdinformation

Startdato: 01/02/2020
Slutdato:
31/01/2022
Optagelsesfrist:
15/11/2019
Afholdelsesform:
Fleksibel undervisning
Hjemmeside:
Kontaktperson:
Efteruddannelse
Kontaktinformation: Aalborg Universitet (AAU)
9940 9420
efteruddannelse@aau.dk
Undervisningen foregår: Aalborg Universitet
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø
Pris:
150 000.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Kursusbeskrivelse

Beskrivelse

Masteruddannelsen i Organisatorisk Coaching og Læring (MOC) er en forskningsbaseret masteruddannelse tilrettelagt som et samarbejde mellem Aalborg Universitet og konsulenthuset Attractor-Mannaz. MOC-uddannelsen tager sit udgangspunkt i coaching som en dialogisk og samskabende læreproces. Målet er, at du tilegner dig en lang række teoretiske og praktiske redskaber, som sætter dig i stand til at igangsætte og gennemføre vellykkede organisatoriske lærings- og forandringsprocesser.

Uddannelsen giver et solidt teoretisk fundament samt praktiske færdigheder i at benytte professionelle samtaler som udviklingsredskab i dit arbejde med mennesker, teams og organisationer. Du opnår en bred forståelse for coaching og læring på individuelt såvel som på gruppe-/teamniveau og det bredere organisatoriske niveau.

På MOC forstår vi coaching både som en konkret samtalebaseret praksis men også som en professionel tænke- og forholdemåde hvor en professionel samtaleekspert – en coach - hjælper den coachede til at undersøge og udvikle sin personlige handlekapacitet i forhold til udvalgte, udfordrende organisatoriske problemstillinger. MOC tilbyder praktisk og teoretisk inspiration til dig, der arbejder med professionelle samtaler og ledelse af møder og aktiviteter, hvor forskellige aktører skal arbejde sammen, koordinere med hinanden og udvikle læring sammen.

Uddannelsen støtter dig i at nuancere og udvikle din praksis. Dette sker gennem inddragelse af ideer og principper, der er centrale for coaching og organisatoriske udviklingssamtaler (og som eksempelvis også kan bruges i mentoring og vejledning)

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere, projektledere, konsulenter, HR-medarbejdere, undervisere, teamkoordinatorer og andre organisatoriske forandringsagenter, der ønsker at bruge coachingbaserede færdigheder i forbindelse med organisations- og medarbejderudvikling.
Uddannelsen sigter ikke mod titlen som coach men mod at give et stærkt fundament - både teoretisk og praktisk - indenfor felter som den professionelle samtale, forandringsledelse, procesledelse, personaleudvikling, HR eller undervisning.

Indhold:
Uddannelsen er inddelt i fire semestre med hver sit overordnede tema:

1. semester: Læring og coaching i interpersonelle relationer
2. semester: Læring og coaching i grupper og teams
3. semester: Coaching som organisatorisk udviklingsressource (her i forbindelse med aktionsforskning)
4. semester: Masterprojekt

Emnerne på det 1. semester er:
- Hvad er coaching?
- Hvad er samtaler?
- Hvad er læring?
- Introduktion til dialogisk og systemisk coaching
- Dialogen i filosofihistorisk perspektiv.

Enkeltsemester:
1. semester af uddannelsen udbydes også som et enkeltsemester, hvis du ikke har behov for at tage en fuld masteruddannelse.

Tilrettelæggelse:
Studiet er tilrettelagt med kursusundervisning dels på seminarer og dels via it-støttede aktiviteter. Du skriver opgaver og projekter i tilknytning til undervisningen, enten i en gruppe eller individuelt. Projektarbejdet og det afsluttende masterprojekt understøttes altid af faglig vejledning.
Seminarerne varer oftest 2 - 2½ dag. Her bliver du introduceret til de forskellige moduler, som uddannelsen rummer. Dette sker via forelæsninger, workshops, gruppearbejde og andre typer af aktiviteter. Der vil endvidere være vejledning, som introducerer til og støtter op om projektarbejdet.
Seminarerne finder sted på et konferencecenter med mulighed for forplejning og overnatning. Der er tre seminarer på hvert semester; to i Aalborg og et i København.

I perioderne mellem seminarerne arbejder du enten selvstændigt eller i grupper omkring de studieaktiviteter, som du er blevet introduceret til på seminarerne. Der kan være tale om småopgaver, tekstlæsning og større projektarbejder. Disse aktiviteter lægges op i studiesystemet Moodle, som du får en grundig introduktion til under første seminar.

Parallelt med undervisningen og vejledningen tilbydes du et udviklingsforløb i form af en individuel coachingsamtale af en times varighed pr. semester, hvor du får lejlighed til at udvikle din egen professionelle fagidentitet og dine muligheder for at anvende dét, du lærer på uddannelsen i din egen organisation.

Uddannelsen svarer til ”halv tid” og gennemføres over to år. Der må påregnes en betydelig arbejdsbyrde svarende til en arbejdsindsats på i gennemsnit 15-20 timer om ugen.

Uddannelsessteder