Master in management of technology, MMT
Hold

Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Uddannelsen i teknologiledelse lærer dig at udvikle virksomhedens konkurrenceevne, ligesom du får viden om de personlige lederegenskabers betydning for bl.a. konflikthåndtering.

Med udgangspunkt i konkrete problemstillinger trænes du i at tage strategiske beslutninger knyttet til innovative processer.

Uddannelsen henvender sig fx til projektledere, it-chefer eller divisionschefer med ansvar for at udvikle og indføre ny teknologi.

Holdinformation

Startdato: 01/09/2019
Slutdato:
30/06/2021
Optagelsesfrist:
16/06/2019
Afholdelsesform:
Fleksibel undervisning
Hjemmeside:
Kontaktperson:
Efteruddannelse
Kontaktinformation: Aalborg Universitet (AAU)
9940 9420
efteruddannelse@aau.dk
Undervisningen foregår: Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5
9220 Aalborg Ø
Pris:
260 000.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Kursusbeskrivelse

Beskrivelse

Master in Management of Technology (MMT) er en to årig Executive MBA for ledere i industrien, IT-sektoren og den offentlige sektor. MMT uddanner fremtidige ledere, som kan løfte virksomhedens forandringsopgave.

I den moderne virksomhed spiller mennesker, teknologier og systemer sammen på mange måder. En vigtig forudsætning for at forandre - men også for at lede en virksomhed, er netop at forstå det indbyrdes samspil mellem mennesker, teknologi og systemer. MMT-uddannelsen tager udgangspunkt i teknologi – defineret i bred betydning - og fokuserer på ledelsesmæssige og organisatoriske rammer for udvikling og innovativ forandring. Alt sammen med henblik på forretningsskabelse. Uddannelsen ruster dig til at spille en aktiv rolle i din virksomheds eller organisations udvikling.

Uddannelsen varer 2 år (4 semestre) på deltid.

MMT fokuserer på ledelsesmæssige og organisatoriske forandringer gennem anvendelsen af teknologi med henblik på virksomhedens forretningsskabelse. Der lægges vægt på at udvikle evne til at arbejde i helheder, bl.a. ved at udvikle og indføre innovative koncepter for forretning, produkter, IT-systemer og produktionssystemer.

1. semester:
Semesterets formål er at styrke din kompetence i at beskrive og forstå en virksomheds strategiske udfordringer og omgivelsesfaktorer samt i at analysere en virksomheds forretnings- og teknologiprocesser inden for primært virksomhedens funktionsområder; Produktudviklings-, drifts-, og leverancesystemer.

Teori:

Teknologi, forandring og strategi
Udvikling af produkter og services
Fremstilling og forsyning (Operations Management)
Levering (Supply Chain Management)
Integrerede løsninger - Koncepttankegangen

Projektet resulterer i en rapport, som beskriver og analyserer en virksomheds udviklings- og leverancesystem(er) med henblik på at forstå deres virkemåde og indbyrdes samspil. Projektet indeholder en strategisk, prioriteret problembeskrivelse og –analyse, som eventuelt kan danne udgangspunkt for din 2. semesters projektopgave.

2. semester:
Semestrets formål er at opbygge dine - i dybden - kompetencer, i at kunne analysere og diagnosticere en virksomheds integrationsprocesser og koordineringsmekanismer. Semesteret tager udgangspunkt i centrale forretningsprocesser inden for virksomhedens udviklings-, drifts- og leverancesystemer. Projektet tager udgangspunkt i såvel produkt- som serviceorienterede virksomheder. I analysen inddrages en flerhed af perspektiver: Struktur, proces og teknologi.

Teori:

Organisatoriske strukturer, processer og systemer
Organisatorisk læring og Knowledge Management
Innovations- og teknologiledelse
Strategi

Projektet resulterer i en dybdegående analyse og diagnose af en eller flere af en virksomheds centrale forretningsprocesser. Rapporten danner typisk grundlag for at udvikle helhedsorienterede, innovative løsningskoncepter på 3. semester.

3. semester:
Formålet med 3. semester er at opbygge dine kompetencer inden for udvikling af strategiske, helhedsorienterede og innovative tekniske og organisatoriske løsningskoncepter samt at planlægge og igangsætte en større organisatorisk forandringsproces, som har et strategisk perspektiv. Det er et krav, at forandringsopgaven planlægges med inspiration fra en flerhed af forandringsperspektiver/-skoler. Du trænes i at skabe løsningskoncepter i samspillet mellem: Teknologi, systemer, mennesker, strukturer og virksomhedens forandringsparathed.

Teori:

Organisatoriske forandringsprocesser I
Innovationsledelse I
Udvikling af helhedsorienterede integrerede løsninger (sat ind i en fremadrettet kontekst for læring)
Organisatorisk læring og Knowledge Management

På semesteret udvikles en rapport, som demonstrerer deltagernes evne til at udvikle og argumentere or udvikling af helhedsorienterede, innovative løsninger på identificerede strategiske udfordringer. Desuden deltagernes evne til at planlægge og forberede en større organisatorisk forandringsprojekt. Der lægges vægt på, at projektet har et potentiale til at udvikle sig til et masterprojekt, som gennemføres på 4. semester.

4. semester:
Formålet med fjerde og sidste semester er, at deltagerne demonstrerer teoretiske og praktiske evner i at implementere en bredt forankret løsning for en valgt organisatoriske forandring. Der lægges vægt på, at deltageren demonstrerer erfaringer (og refleksioner) fra et reelt implementeringsprojekt, herunder demonstrerer opnåede resultater.

Teori:

Forstå reaktionsmønstre i den forandring, der er igangsat
Organisatoriske forandringsprocesser II
Innovationsledelse II

I masterprojektet arbejdes videre med projektet fra 3. semester, dvs. skabe en helhedsorienteret løsning, kritisk vurdere denne og igangsætte en implementeringsproces med høj grad af involvering.

Uddannelsessteder