meritlæreruddannelsen
Hold

Meritlærer

Meritlærer er en mulighed for dig, der har en anden uddannelse, men gerne vil undervise i folkeskolen.

Uddannelsen består af en række fag og moduler, som vil afhænge af, hvilken uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring, du har. Fagene er alle fra uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

Du får de nødvendige faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger for at arbejde som folkeskolelærer.

Holdinformation

Startdato: 23/08/2021
Slutdato:
30/06/2024
Optagelsesfrist:
01/04/2021
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Undervisningstidspunkt:
08:10 - 17.30
Hjemmeside:
Kontaktperson:
Murielle De Smedt
Kontaktinformation: VIA University College, Nørre Nissum (VIA_NrNissum)
8755 3289
muds@via.dk
Undervisningen foregår: Læreruddannelsen & HF i Nørre Nissum
Svinget 5
7620 Lemvig
Pris:
75 000.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Kursusbeskrivelse

Læs mere i Meritlærer

Beskrivelse

Daglig undervisning + netbaseret undervisning, der suppleres med 10 seminarer på et skoleår.
Evt. overnatningsmulighed på seminariets kollegiehotel.
Uddannelsens faglige indhold afhænger af deltagernes tidligere uddannelse og baggrund.
Meritlæreruddannelsen har en varighed på 150 ects og omfatter moduler, der retter sig mod undervisningskompetence i mindst 2 og højst 3 undervisningsfag, praktik samt moduler i Pædagogik og lærerfaglighed.
Hvert modul i læreruddannelsen koster (i 2021-priser) 5.000 kr og hvert modul vægter 10 ects.

Uddannelsessteder