Master i udsatte børn og unge
Hold

Master i udsatte børn og unge

På uddannelsen får du en teoretisk, metodisk og praksisbaseret viden om udsatte børn og unge og den indsats, man gør i Danmark over for denne gruppe.

Du får udviklet et fagligt fundament beregnet på fremtidig tværfaglig ledelse, udvikling og forskning.

Uddannelsen henvender sig til socialrådgivere, institutionsledere og andre med tilsvarende uddannelse og erfaring i arbejdet med udsatte børn og unge, som ønsker at dygtiggøre sig i faglig ledelse og udvikling inden for området.

Holdinformation

Startdato: 01/09/2019
Slutdato:
30/06/2021
Optagelsesfrist:
16/06/2019
Afholdelsesform:
Fleksibel undervisning
Hjemmeside:
Kontaktperson:
Efteruddannelse
Kontaktinformation: Aalborg Universitet (AAU)
9940 9420
efteruddannelse@aau.dk
Undervisningen foregår: Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5
9220 Aalborg Ø
Pris:
132 000.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Kursusbeskrivelse

Beskrivelse

Formålet med masteruddannelsen "Udsatte børn og unge" er at styrke og videreudvikle den faglige ledelse og dermed kvaliteten af det sociale arbejde i forhold til udsatte børn og unge, således at faglige ledere, mens de går på uddannelsen, får redskaber til at ”bringe” ny viden tilbage til praksis og sikre, at denne bliver implementeret. Uddannelsen bygger på tidens krav om vidensbasering af det sociale arbejde.

Der er fokus på, hvordan styring, faglig ledelse og udvikling kan bidrage til at kvalificere en socialfaglig eller socialpædagogisk praksis, hvor der arbejdes inden for servicelovens bestemmelser om udsatte børn og unge, ligesom der er fokus på den sidste nye viden på området. Der lægges vægt på at formidle både sociologisk, psykologisk og filosofisk viden om udsatte børn og unge samt viden om læring og organisationers liv og udvikling samt præcisere det retslige grundlag, der danner hele legalitetsgrundlaget for arbejdet.

Master i Udsatte Børn og Unge udbydes af Aalborg Universitet i både Aalborg og København. Der oprettes hold hvert efterår, skiftevis i de to byer. I efteråret 2019 udbydes der et hold i Aalborg.

Uddannelsen består af fire semestre, der hver svarer til 15 ECTS og er indholdsmæssigt bygget op omkring fem fagfelter, som går på tværs af semestrene.

Fagfelterne er følgende:

- Retsgrundlag
- Levevilkår, trivsel og udvikling
- Socialfaglig teori og praksis
- Ledelse, organisationer og forandringsprocesser
- Videnskabelig metode

Der arbejdes gennem hele uddannelsen ud fra et tværvidenskabeligt perspektiv, hvor monofaglig viden sættes i spil med uddannelsens øvrige viden. Det forventes således, at de studerende efter endt uddannelse kan analysere på tværs af de fem fagfelter. Undervisningen vil knytte an til den studerendes erfaringsgrundlag, således at man som studerende arbejder med undersøgelse samt forandring og udvikling af egen praksis på baggrund af undervisning og vejledning.

Der kan være mulighed for at søge om økonomisk tilskud til deltagerbetalingen fra Socialstyrelsen.

Uddannelsessteder