professionsbacheloruddannelsen til lærer i folkeskolen
Hold

Matematik 4.-10. klasse, undervisningsfag (læreruddannelsen)

Med matematik for 4.-10. klassetrin som undervisningsfag kvalificerer du dig til at planlægge, gennemføre og evaluere en alsidig og differentieret undervisning i faget matematik for elever på folkeskolens mellemtrin og i udskolingen.

Faget er for dig, som er interesseret i matematisk problemløsning og matematisk tankegang og bevisførelse. Undervisningen handler ikke kun om matematisk viden og teori, men også om, hvordan du omsætter konkret matematisk viden til en spændende og vedkommende undervisning.

Holdinformation

Startdato: 23/08/2021
Slutdato:
30/06/2023
Optagelsesfrist:
01/08/2021
Afholdelsesform:
Fleksibel undervisning
Undervisningstidspunkt:
08.10 - 17.30
Hjemmeside:
Kontaktperson:
Studieadministrativ partner Murielle De Smedt
Kontaktinformation: VIA University College, Nørre Nissum (VIA_NrNissum)
8755 3289
muds@via.dk
Undervisningen foregår: VIA University College, Nørre Nissum
Svinget 5
7620 Lemvig
Pris:
27 600.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Beskrivelse

Faget tilbydes som daglig undervisning samt som netbaseret undervisning. Den netbaserede undervisning suppleres med 10 seminarer pr skoleår.
Faget består af 4 moduler. Hvert modul vægter 10 ects. Pris pr modul kr 6.900 (i 2021) - der tages forbehold for statens takstreguleringer.
Evt. overnatningsmulighed på seminariets kollegiehotel.

Uddannelsessteder