professionsbacheloruddannelsen til lærer i folkeskolen
Hold

Matematik 4.-10. klasse, undervisningsfag (læreruddannelsen)

Med matematik for 4.-10. klassetrin som undervisningsfag kvalificerer du dig til at planlægge, gennemføre og evaluere en alsidig og differentieret undervisning i faget matematik for elever på folkeskolens mellemtrin og i udskolingen.

Faget er for dig, som er interesseret i matematisk problemløsning og matematisk tankegang og bevisførelse. Undervisningen handler ikke kun om matematisk viden og teori, men også om, hvordan du omsætter konkret matematisk viden til en spændende og vedkommende undervisning.

Holdinformation

Startdato: 30/08/2021
Slutdato:
30/06/2023
Optagelsesfrist:
31/07/2021
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Undervisningstidspunkt:
8.10-15.30
Hjemmeside:
Kontaktperson:
Studieadministrativ leder Henriette Falling
Kontaktinformation: VIA University College, Skive (VIA_Skive)
87 55 32 04
liski@via.dk
Undervisningen foregår: Læreruddannelsen i Skive, VIA University College
Dalgas Allé 20
7800 Skive
Pris:
27 600.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Beskrivelse

4 moduler a 10 ECTS point
Deltagerbetaling pr. modul kr. 6.900,-
Regulering af deltagerbetaling pr. 1. januar 2022 og 1. januar 2023
Modulerne læses på tompladsordningen.

Uddannelsessteder