Master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling
Hold

Master i Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling

Uddannelsen giver kvalifikationer til at arbejde helhedsorienteret med behandlingsstrategier for patienter med både akutte og kroniske smerter.

Det tværfaglige perspektiv på smerte og smertebehandling sætter dig bl.a. i stand til at diskutere og vurdere patientens oplevelse af smerte og formidle faglige problemstillinger til både fag- og lægpersoner.

Uddannelsen henvender sig fx til læger, farmaceuter, tandlæger, psykologer, jordemødre, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, der har erfaring med smertebehandling.

Holdinformation

Startdato: 01/09/2022
Slutdato:
30/06/2024
Optagelsesfrist:
01/06/2022
Afholdelsesform:
Fleksibel undervisning
Hjemmeside:
Kontaktperson:
Efteruddannelse
Kontaktinformation: Aalborg Universitet (AAU)
9940 9420
efteruddannelse@aau.dk
Undervisningen foregår: Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7 D2
9220 Aalborg Ø
Pris:
82 000.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Beskrivelse

Masteruddannelsen i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling er den første akkrediterede og universitetsforankrede masteruddannelse i Danmark, der fokuserer på tværfaglig efteruddannelse af smertebehandlere. Undervisningen varetages af områdets førende fagfolk, håndplukket på og uden for Aalborg Universitet. Uddannelsen er tæt knyttet til det faglige miljø ved institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Klinisk Institut, samt Center for Sensory-Motor Interaction.

På uddannelsen opnår du viden og tværfaglige færdigheder inden for smertebehandling. Du lærer at vurdere de problemstillinger, som måtte opstå i forbindelse med smertebehandling og at kunne anvende fagområdets videnskabelige metoder, redskaber til at opstille relevante løsningsforslag og/eller behandlingsstrategier for den individuelle patient. Du vil få et tværfagligt perspektiv til at vurdere den enkelte patients oplevelse af smerte samt de bio-/fysiologiske, psykologiske og sociale konsekvenser, som smerten måtte have for patienten. Du vil desuden opnå et kendskab til de samfundsmæssige konsekvenser af kronisk smerte. Derudover opnår du kompetencer til at kommunikere og samarbejde tværfagligt om videnskabelige og kliniske problemstillinger.

Masteruddannelsen indeholder otte undervisningsmoduler, som er fordelt på 3-dages forløb, der afvikles i løbet af de fire semestre, som uddannelsen varer. Hvert modul afsluttes med en eller flere prøver (eksaminer).

1. semester:
Modul 1: Definitioner, klassifikation og udredning af smerte, 5 ECTS
Modul 2: Medikamentel og non-medikamentel behandling af smerte, 5 ECTS
Modul 3: Videnskabelige metoder og formidling af kliniske studier, 5 ECTS

2. semester
Modul 4: Smertepsykologi og principper for tværfaglig behandling af smerte, 5 ECTS
Modul 5: Undersøgelse af kliniske smerteproblemer (case baseret projektmodul), 10 ECTS

3. semester
Modul 6: Kvantificering, karakterisering og vurdering af smerter, 5 ECTS
Modul 7: Smertevidenskab og behandlingspraksis (projektmodul), 10 ECTS

4. semester
Modul 8: Masterprojekt, 15 ECTS

Uddannelsens undervisning foregår som en kombination af faglige, tværfaglige og problemorienterede tilgange, herunder forelæsninger, dialogundervisning, projektarbejde, workshops, opgaveløsning (individuelt og i grupper), feedback og faglig refleksion.

Uddannelsessteder