Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Hold

Erhvervsjura for ejendomsmæglere

Faget klæder dig på til at fungere professionelt i en rådgivningssitution, hvor du skal identificere de relevante gældende regler eller rettidigt henvise til andre juridiske rådgivere.

Du beskæftiger dig fx med retskilder, person-, familie- og arveret, gældsbreve, betalingsstandsning og kaution.

Holdinformation

Startdato: 07/09/2021
Slutdato:
04/01/2022
Optagelsesfrist:
26/08/2021
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Sarah Winther Degn
Kontaktinformation: Erhvervsakademi MidtVest, Holstebro (EA MV Holstebro)
29698183
Undervisningen foregår: EA MidtVest, Holstebro
Erhvervsakademi MidtVest, Holstebro
7400 Herning
Pris:
6 345.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Uddannelsessteder