Akademiuddannelsen i vvs-installation
Hold

Gasfejlfinding

Modulet kvalificerer dig til at stå for udførelsen af arbejder på større gastekniske anlæg.

Du varetager hele processen fra etablering og indkøring af anlægget, til en aftale om drift og vedligehold er indgået.  

Gasteknisk lærer du at projektere og dimensionere større gastekniske anlæg – herunder ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik.

Holdinformation

Startdato: 05/12/2022
Slutdato:
22/12/2022
Optagelsesfrist:
01/12/2022
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Anni Kibsgaard Frandsen
Kontaktinformation: Erhvervsakademi MidtVest, Herning (EA MV Herning)
29693704
Undervisningen foregår: EA MidtVest, Herning
Erhvervsakademi MidtVest, Herning
7400 Herning
Pris:
20 800.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Uddannelsessteder