Akademiuddannelsen i informationsteknologi
Hold

Webprog. serverside

På modulet lærer du de grundlæggende principper og teknikker for programmering i et moderne programmeringssprog.

Målet er, at du kan udarbejde programmer til løsning af simple problemstillinger, at du bliver fortrolig med udvalgte programbiblioteker, og at du kan anvende det udviklingsmiljø, der er knyttet til det valgte programmeringssprog.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Holdinformation

Startdato: 28/04/2021
Slutdato:
21/06/2021
Optagelsesfrist:
04/05/2021
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Sarah Winther Degn
Kontaktinformation: Erhvervsakademi MidtVest, Herning (EA MV Herning)
29698183
Undervisningen foregår: EA MidtVest, Herning
Erhvervsakademi MidtVest, Herning
7400 Herning
Pris:
7 800.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Uddannelsessteder