Professionspraksis
Hold

Kvalitet, sikkerhed og miljø - Garanti for start

Elektriker og vvs'er
Hold

Kvalitet, sikkerhed og miljø - Garanti for start

En sundhedsfaglig diplomuddannelse inden for professionspraksis giver kompetencer i relation til den uddannelse og det fag, du arbejder med.

Du får en generel viden om benyttede teorier og metoder og indsigt i udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis.

Uddannelsen henvender sig til ansatte i sundhedssektoren, der ønsker at udvikle deres kompetencer inden for eget arbejdsområde. Det gælder fx bioanalytikere, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre.

På modulet lærer du at opbygge og vedligeholde kvalitetssystemer til sikring af miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og trivsel på arbejdspladsen.

Du arbejder med kvalitetsstyring og  -sikring,  miljø og miljøledelse samt sikkerhed og trivsel. Alt sammen med udgangspunkt i gældende lovgivning

Holdinformation

Startdato: 15/04/2020
Slutdato:
03/06/2020
Optagelsesfrist:
22/04/2020
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Anni Kibsgaard Frandsen
Kontaktinformation: Erhvervsakademi MidtVest, Herning (EA MV Herning)
29693704
Undervisningen foregår: EA MidtVest, Herning
Erhvervsakademi MidtVest, Herning
7400 Herning
Pris:
7 800.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Uddannelsessteder