HD 2. del, regnskab og økonomistyring
Hold

HD 2. del, Regnskab og økonomistyring

Uddannelsen kvalificerer dig til at kunne deltage i løsningen af komplicerede problemstillinger inden for en virksomheds økonomiske styring og eksterne rapportering.

Du får teoretisk og metodemæssig viden om relevante begreber og modeller og lærer at løse regnskabs- og økonomistyringsopgaver på et selvstændigt niveau.

HD-specialiseringen henvender sig til medarbejdere i økonomifunktioner, der ønsker faglige forudsætninger for at kunne bestride ledende stillinger i handels-, industri- og servicevirksomheder.

Holdinformation

Startdato: 01/09/2019
Slutdato:
30/06/2021
Optagelsesfrist:
01/08/2019
Afholdelsesform:
Fleksibel undervisning
Hjemmeside:
Kontaktperson:
Efteruddannelse
Kontaktinformation: Aalborg Universitet (AAU)
9940 9420
efteruddannelse@aau.dk
Undervisningen foregår: Aalborg Universitetsbibliotek
Langagervej 2
9220 Aalborg Ø
Pris:
60 000.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Beskrivelse

Formålet med HD studiet i Regnskab og Økonomistyring er at give dig faglige forudsætninger for at bestride ledende stillinger, primært inden for økonomifunktionen i handels-, industri- og servicevirksomheder.

HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring varer to år, i alt fire semestre:

Modul 1: Eksternt regnskab
Modulets formål er at give viden, færdigheder og kompetencer inden for de teorier, regler og bestemmelser, der regulerer virksomheders eksterne regnskabsaflæggelse.

Modul 2: Strategisk ledelse og strategiprocesser
Modulets formål er at give dig viden, færdigheder og kompetencer inden for klassiske og nyere strategimodeller, strategibegreber og strategiprocesser, samt de teorier strategisk ledelse er baseret på.

Modul 3: Økonomistyring
Modulets formål er at give dig viden, færdigheder og kompetencer inden for centrale modeller og metoder, der danner grundlag for virksomheders økonomistyring.

Modul 4: Skatteret I
Modulets formål er at give dig viden, færdigheder og kompetencer inden for de væsentligste principper i opgørelse af personer og selskabers indkomst og beskatning heraf.

Modul 5: Regnskabsanalyse og virksomheders finansielle planlægning
Modulets formål er at give dig viden om begreber, teorier og modeller samt metoder til at udarbejde regnskabsanalyser, samt optimere finansierings- og investeringsbeslutninger. Modulet introducerer dig derudover til forskellige metoder til at værdiansætte virksomheder samt metoder til at opgøre virksomhedens værdiskabelse herunder Economic Value Added. Endvidere introduceres du til, hvordan sidstnævnte kan anvendes som grundlag for bonusordninger.

Modul 6: Valgfag
På modul 6 kan du vælge mellem følgende fire valgfag:

a. Virksomhedens informationsbehandling
Fagmodulet har til formål at opbygge kompetencer hos de studerende, så de gives et grundlag for systematisk at analysere og vurdere virksomhedens behov for informationssystemer, der kan understøtte ledelsens beslutningsgrundlag på både strategiske, taktiske og operationelle niveau.

b. Skatteret II
Formålet er at give den studerende en dyberegående viden, indsigt og kompetence indenfor reglerne for beskatningen af erhvervsdrivende, virksomhedsbeskatningen og selskabsbeskatningen samt samspillet mellem disse under dynamiske betingelser.

c. e-handel
e-handel i mange forskellige former har stigende betydning overalt i samfundet. Formålet er, med afsæt i aktuel viden, at give deltagerne baggrund for at kunne arbejde ledelses- og funktionsmæssigt med e-handel i virksomheder og organisationer.

d. Projektledelse*
Da meget arbejde organiseres i projektform er viden om projektarbejdsformen og evne til at organisere et projektarbejde af betydning. Formålet med projektmodulet er at skabe overblik over projektorganiseringsmuligheder samt forståelse af hensigtsmæssigheden af at lægge bestemte opgaver/processer over i en projektramme.

*Samlæses med HD 2. del i Finansiel Rådgivning.

Modul 7: Afgangsprojekt

Uddannelsessteder