HD 2. del, organisation og ledelse
Hold

HD 2. del, Organisation og ledelse

På uddannelsen beskæftiger du dig med beslutningsprocesser, strategisk planlægning samt samarbejde og kommunikation.

Du vil på uddannelsen kunne tage udgangspunkt i tidligere job- og uddannelseserfaring til at afprøve nye metoder og værktøjer på konkrete organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger.

Uddannelsen henvender sig til ledere, der har brug for at relatere ledelsespraksis til teori. Du vil i undervisningen få nye redskaber til din fremtidige beskæftigelse med fagområdet.

Holdinformation

Startdato: 01/09/2020
Slutdato:
30/06/2022
Optagelsesfrist:
01/08/2020
Afholdelsesform:
Fleksibel undervisning
Hjemmeside:
Kontaktperson:
Efteruddannelse
Kontaktinformation: Aalborg Universitet (AAU)
9940 9420
efteruddannelse@aau.dk
Undervisningen foregår: Aalborg Universitet
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø
Pris:
60 000.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Kursusbeskrivelse

Beskrivelse

HD 2. del i Organisation og Ledelse (HDO) er en internationalt orienteret efteruddannelse i ledelse og organisation, som gennem mange år har leveret ledere til private og offentlige organisationer.

Målgruppe:
Studiet henvender sig bredt til erhvervsaktive mennesker, som ønsker at supplere deres faglige viden med viden om organisation og ledelse. HD i Organisation og Ledelse henvender sig til en bred målgruppe. Den typiske HDO-studerende er erhvervsaktiv og ønsker at supplere sin faglige viden med viden om organisation og ledelse.

Indhold:
HDO varer to år, i alt fire semestre:

Modul 1: Organisation og Ledelse
Formålet er at give en introduktion til de grundlæggende træk ved organisationer – ressourcer, strukturer, kultur – som er nødvendige for at kunne forstå, hvordan organisationer fungerer. Viden herom er en vigtig forudsætning for, at du bliver i stand til bedre at deltage i planlægning og gennemførelse af ledelsesmæssige og organisatoriske aktiviteter og forandringer.

Modul 2: Strategi og strategisk udvikling
Formålet med modulet er at bibringe dig viden om og forståelse for forskellige aspekter af strategi samt forandringsledelse således, at du er i stand til at igangsætte og gennemføre strategiske forandringsprojekter i en organisation.

Modul 3: Valgfag.
Der kan vælges mellem følgende valgfag:

Modul 3a: HRM og forandringsledelse
Formålet med modulet er at give den studerende en videregående viden om humane ressourcer og ledelse af menneskelige ressourcer, herunder mhp. at kunne arbejde dynamisk med at skabe sammenhæng mellem strategi, kompetencer og kompetenceudvikling. Formålet med undervisningen er endvidere at bibringe deltagerne en viden om og forståelse for magt og dialog i organisatorisk kontekst, samt forståelse for forskellige aspekter af forandringsledelse således, at den studerende bliver i stand til at kunne igangsætte og gennemføre væsentlige forandringsprojekter i en organisation.

Modul 3b: Marketing Management
Globalisering, intensivering af kommunikation, øget udbud og stadig vanskeligere vilkår for differentiering har gjort virksomhedsledelse endnu mere udfordrende. Specialiseringen i Marketing Management giver dig metoder for effektiv tilpasning til og udnyttelse af markedets vilkår. Noget der er kritisk for alle virksomheders liv og vækst.

Modul 3c: Strategisk indkøb og sourcing
I modulet ”Strategisk indkøb og sourcing” sættes der fokus på indkøb til produktionen og sourcing af R&D, viden og kompetencer til udvikling af nye produkter. Modulet udvikler dine operationelle og strategiske tilgange til indkøb og sourcing samt hvordan man kan håndtere dette.

Modul 4: Afgangsprojekt

Uddannelsessteder