HD 1. del, den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse
Hold

HD 1. del, Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

HD er en videregående uddannelse inden for ledelse og erhvervsøkonomi, der bl.a. giver viden om samfundsøkonomi og erhvervsret.

Du får desuden undervisning i de teorier og metoder, der knytter sig til de enkelte områder. HD er opdelt i en 1. del og en 2. del. HD 1. del er et erhvervsøkonomisk grundforløb, der kvalificerer dig til optagelse på HD 2. del.

Uddannelsen henvender sig til dig, som ønsker muligheden for at supplere dine erhvervserfaringer med en teoretisk uddannelse og opnå kompetencer inden for ledelse, økonomi og organisation.

Holdinformation

Startdato: 26/08/2019
Slutdato:
30/06/2021
Optagelsesfrist:
01/08/2019
Afholdelsesform:
Fleksibel undervisning
Hjemmeside:
Kontaktperson:
Efteruddannelse
Kontaktinformation: Aalborg Universitet (AAU)
9940 9420
efteruddannelse@aau.dk
Undervisningen foregår: Aalborg Universitetsbibliotek
Langagervej 2
9220 Aalborg Ø
Pris:
36 000.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Kursusbeskrivelse

Beskrivelse

HD 1. del varer to år på deltid (fire semestre) og er tilrettelagt som en kombination af fremmødeundervisning, gruppearbejde på underundervisningsdage og forberedelse hjemme. fordelt på fire semestre. Forløbet består af følgende moduler:

Modul 1: Dataanalyse
Fagmodulet Dataanalyse har til formål at give den studerende en grundlæggende viden om og forståelse for basale statistiske begreber, metoder og modeller, samt gennemføre analyse ved anvendelse af relevant software.

Modul 2: Erhvervsøkonomi
Fagmodulet Erhvervsøkonomi har som målsætning at bibringe den studerende centrale erhvervs- økonomiske teorier og metoder, således at den studerende kan analysere og kvalificere beslutningsprocessen i virksomhederne.

Modul 3: Samfundsøkonomi
Målsætningen med fagmodulet er at give den studerende indsigt i de samfundsøkonomiske rammebetingelser, som virksomhederne opererer under, hvad enten de er offentlige eller private.

Modul 4: Erhvervsret
Erhvervsret skal ud fra et virksomhedsperspektiv give den studerende et overblik over retssystemet samt et sådant kendskab til retsregler, at den studerende er i stand til at identificere og analysere juridiske problemer i forbindelse med erhvervsvirksomhed med henblik på præventiv anvendelse af juraen til forebyggelse af konflikter på centrale erhvervsretlige områder.

Modul 5: Udvidet erhvervsret
Faget bygger videre på det obligatoriske fag Erhvervsret. Faget skal ud fra et virksomhedsperspektiv give den studerende et sådant overblik over retssystemet og kendskab til retsregler på en række mere specialiserede erhvervsretlige områder, at den studerende også på disse områder er i stand til at identificere og analysere juridiske problemer I forbindelse med erhvervsvirksomhed med henblik på præventiv anvendelse af juraen til forebyggelse af konflikter.

Modul 6: Valgfag.
Der kan vælges mellem følgende valgfag:

a. Forretningsudvikling og entreprenørskab.
En forudsætning for at kunne realisere en forretningsidé er iværksætterens evne til at redegøre for sin idé overfor andre både skriftligt og mundtligt. Måderne man kan formidle sin forretningsidé på er mange. I dette kursus anvendes forretningsplanen som redskab fordi den giver en ramme for at beskrive en lang række væsentlige aspekter i forretningen. Der ses på forretningsplanen og dens elementer både som præsentationsredskab overfor potentielle interessenter samt som strategisk styringsværktøj for udvikling af forretningen.

b. Projektledelse.
På baggrund af det forhold, at projektarbejde indgår i mange sammenhænge i forbindelse med styringen af virksomheder, er der et overordnet behov for en systematisk tilgang til projektledelse. Mere specifikt er formålet at give dig et sådan overblik over projektorganiseringsmuligheder og projektarbejdsformer, at du på et bevidst grundlag kan opbygge en projektlederplan samt lede mindre komplekse projektopgaver

Modul 7: Erhvervsøkonomisk metode
Fagmodulet Erhvervsøkonomisk Metode har som formål at udvikle din metodebevidsthed ved løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger.

Modul 8: Afsluttende Projekt

Uddannelsessteder