Friluftsvejleder i skoven med to elever
Hold

Gruppeprocesser

Uddannelsen giver dig kompetencer til at formidle natur- og friluftoplevelser. Du får viden om natur og miljø, og du lærer at planlægge aktiviteter tilpasset forskellige målgrupper.

Undervisningen består af teori og praksis omkring basislejrliv, kano og kajak, klatring, friluftspolitik og -tradition, sundhed, fysiologi og naturlære. Der er fokus på pædagogik, didaktik og sikkerhed.

Uddannelsen henvender sig til undervisere og andre, der beskæftiger sig med formidling, og som gerne vil arbejde med friluftsliv og -aktiviteter i privat eller offentligt regi.

Holdinformation

Startdato: 02/11/2020
Slutdato:
21/12/2020
Optagelsesfrist:
01/10/2020
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Hjemmeside:
Kontaktperson:
Mathilde Vædele Haugaard Jensen
Kontaktinformation: Skovskolen (Skovskolen)
24 94 25 58
mvjj@ign.ku.dk
Undervisningen foregår: Skovskolen, Københavns Universitet
Nødebovej 77A
3480 Fredensborg
Pris:
9 000.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Kursusbeskrivelse

Læs mere i Friluftsvejleder

Beskrivelse

Med valgmodulet Gruppeprocesser udvikler du din viden om, hvordan gruppeprocesser spiller ind på friluftsoplevelser. Modulet foregår i efteråret.

Gruppedynamik i friluftsliv
Vi fordyber os i gruppeprocessernes betydning for udbyttet af en friluftslivstur, turledelse, lederstil og lederskab i det hele taget. Du får trænet dine færdigheder og kompetencer med fokus på at:

lede grupper på friluftstur
sammensætte grupper
arbejde med teamudvikling gennem friluftsliv
Gruppepsykologisk teori

Undervisningen tager udgangspunkt i gruppepsykologisk teori som for eksempel

Hvilken rolle spiller vi i forskellige grupper?
Hvordan ledes grupper?
Hvordan udvikler grupper sig under forskellige forhold?
Der indgår en friluftstur på fire dage, hvor du får mulighed for at afprøve din viden i praksis.

Uddannelsessteder