Diplomuddannelse i erhvervspædagogik
Hold

Undervisningsplanlægning og didaktik, fuldtid

Uddannelsen giver dig kompetencer til at fungere som underviser, vejleder og formidler på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Du kan tilrettelægge og organisere undervisning, men også deltage i didaktisk udvikling.

Du får fx indsigt i princippet for vekseluddannelse og kendskab til samspillet mellem almendidaktik, fagdidaktik, teori og praksis. Desuden får du viden om pædagogisk udvikling og kompetencer til at undervise og støtte elever med forskellige forudsætninger. Endelig kan du få kompetencer i digital læring.

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik er den officielle uddannelse for erhvervsskolelærere. Den henvender sig primært til undervisere, uddannelsesledere, teamledere og pædagogiske konsulenter.

Holdinformation

Startdato: 22/04/2020
Slutdato:
12/06/2020
Optagelsesfrist:
15/02/2020
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Helle Romer Olsen
Kontaktinformation: UC SYD Efter- og Videreuddannelsen (UC Syd Eft/vid)
+4572662541
Undervisningen foregår: UC SYD Efter- og videreuddannelsen
UC SYD, Dyrehavevej 116, Kolding
6000 Kolding
Pris:
11 000.00
Tilmeldingsblanket:
Tilmelding
Skolens tilmeldingsside:

Uddannelsessteder