Hold

Den Sociale Diplomuddannelse - Afgangsprojekt - fu

Uddannelsen opdaterer din socialfaglige viden og skærper din evne til at analysere og reflektere over de udfordringer, du møder i dit daglige arbejde.

Undervejs har du mulighed for at specialisere dig inden for en række områder, fx børn og unge, demens, rusmidler, seksualvejledning og psykosocial rehabilitering.

Uddannelsen henvender sig til ansatte inden for det sociale område, fx socialrådgivere, lærere, pædagoger, børnerådgivere, ergoterapeuter og sygeplejersker.

Holdinformation

Startdato: 21/08/2023
Slutdato:
06/11/2023
Optagelsesfrist:
01/07/2023
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Susan Tran
Kontaktinformation: UC SYD Efter- og Videreuddannelsen (UC Syd Eft/vid)
+4572662539
Undervisningen foregår: UC SYD Efter- og videreuddannelsen
Campus Kolding
6705 Esbjerg Ø
Pris:
13 500.00
Tilmeldingsblanket:
Tilmelding
Skolens tilmeldingsside:

Kursusbeskrivelse

Uddannelsessteder