Interkulturel pædagogik, PD
Hold

Mobilitet, migration og globalisering

Uddannelsen giver dig en forståelse for de flerkulturelle processer, der er med til at forme hverdagen i danske skoler og institutioner. Du lærer at handle professionelt i komplekse kulturelle sammenhænge.

I undervisningen får du bl.a. viden om globaliseringsprocesser, identitetsdannelse og kulturelle fællesskaber, så du er rustet til at støtte børn og unges udvikling, deltagelse og læring.

Uddannelsen henvender sig til bl.a. skolelærere, pædagoger, voksenundervisere samt højskole- og aftenskolelærere, som ønsker at tilegne sig viden om kulturforståelse og interkulturelle processer.

Holdinformation

Startdato: 04/02/2020
Slutdato:
19/06/2020
Optagelsesfrist:
02/12/2019
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Helena Dall Danielsen
Kontaktinformation: UC SYD Efter- og Videreuddannelsen (UC Syd Eft/vid)
+4572662541
Undervisningen foregår: UC SYD Efter- og videreuddannelsen
Online
6100 Haderslev
Pris:
11 000.00
Tilmeldingsblanket:
Tilmelding
Skolens tilmeldingsside:

Kursusbeskrivelse

Uddannelsessteder