Diplomuddannelsen (PD) i synsrehabilitering
Hold

Modul 3: ADL - Almindelig Daglig Levevis.

Du får teoretisk og praktisk ballast til at arbejde med blinde eller borgere med nedsat syn.

De synsfaglige moduler giver dig forudsætninger for at foretage udredninger og yde en rehabiliteringsindsats på et højt specialiseret niveau, fx over for unge eller voksne, der har erhvervet synshandikap efter en hjerneskade.

Uddannelsen henvender sig til vejledere, rådgivere, undervisere og konsulenter inden for synsområdet.

Holdinformation

Startdato: 26/08/2019
Slutdato:
29/11/2019
Optagelsesfrist:
01/06/2019
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Pernille Juhl Pedersen
Kontaktinformation: UC SYD Efter- og Videreuddannelsen (UC Syd Eft/vid)
+4572662536
Undervisningen foregår: UC SYD Efter- og videreuddannelsen
Hellerup
6100 Haderslev
Pris:
22 000.00
Tilmeldingsblanket:
Tilmelding
Skolens tilmeldingsside:

Uddannelsessteder