Bevægelsesvejleder, PD
Hold

Bevægelse og læring

Uddannelsen giver dig viden om den fysiske aktivitets betydning for læring og motivation i skolen og andre kulturelle og institutionelle sammenhænge.

Du får kompetencer til at udvikle en kultur, hvor bevægelse tænkes sammen med skolens rammer, mål, undervisning og daglige virke, og du får forudsætninger for at stimulere en faglig debat, der kan være med til at forbedre skolens bevægelseskultur. 

Uddannelsen henvender sig til skolelærere, pædagoger og andre, der varetager funktioner som koordinatorer eller faglige vejledere i forbindelse med aktiviteter, der på tværs af fag har fokus på bevægelse, sundhed og trivsel.

Holdinformation

Startdato: 03/09/2019
Slutdato:
11/12/2019
Optagelsesfrist:
01/08/2019
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Helle Kornum
Kontaktinformation: UC SYD Efter- og Videreuddannelsen (UC Syd Eft/vid)
+4572665208
Undervisningen foregår: UC SYD Efter- og videreuddannelsen
Aabenraa
6100 Haderslev
Pris:
9 500.00
Tilmeldingsblanket:
Tilmelding
Skolens tilmeldingsside:

Uddannelsessteder