Diplomuddannelsen i pædagogisk og socialpædagogisk arbejde, PD
Hold

Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmi

Uddannelsen giver dig viden og metoder til at at udvikle pædagogisk og socialpædagogisk praksis. Uanset om du arbejder med børn, unge eller voksne.

Området er bredt. Du kan fx reflektere over børns og unges liv og kultur. Eller du kan beskæftige dig med emner som ledelse, social inklusion, familier i udsatte positioner og pædagogisk miljøarbejde. Det kan også være leg, kreativitet og læringsmiljøer i dagtilbud.

Uddannelsen henvender sig fx til pædagoger, lærere, sygeplejersker, socialrådgivere og andre, som arbejder i området mellem pædagogik og socialpædagogik.

Holdinformation

Startdato: 13/08/2019
Slutdato:
18/12/2019
Optagelsesfrist:
30/06/2019
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Helle Kornum
Kontaktinformation: UC SYD Efter- og Videreuddannelsen (UC Syd Eft/vid)
+4572665208
Undervisningen foregår: UC SYD Efter- og videreuddannelsen
Haderslev Kommune
6100 Haderslev
Pris:
11 800.00
Tilmeldingsblanket:
Tilmelding
Skolens tilmeldingsside:

Uddannelsessteder