Diplomuddannelsen i socialformidling
Hold

Afgangsprojekt Socialformidling VF23

På uddannelsen lærer du at sagsbehandle sociale sager og at fungere som koordinator i det tværfaglige samarbejde.

Du bliver præsenteret for nye metoder og redskaber, så du kan løse de daglige opgaver med større indsigt, systematik og sikkerhed.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere inden for det socialfaglige område. Du arbejder fx med administration og sagsbehandling, i dag- eller døgntilbud eller som opsøgende gadeplansarbejde i udsatte boligområder.

Holdinformation

Startdato: 14/02/2023
Slutdato:
17/06/2023
Optagelsesfrist:
01/12/2022
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Susanne Fallesen
Kontaktinformation: UCL Kompetence- og Organisationsudvikling (UCL Kompetence)
+4563184013
Undervisningen foregår: UCL Kompetence- og Organisationsudvikling
UCL Vejle
7100 Vejle
Pris:
13 000.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Uddannelsessteder