Diplomuddannelsen i socialformidling
Hold

Udvikling og undersøgelse af socialt arbejde VE22

Diplomuddannelsen giver kompetence til at udføre socialt arbejde i kommununer, institutioner og private virksomheder.

Du får undervisning i de organisatoriske rammers betydning for planlægningen og udførelsen af socialt arbejde samt i udvalgte problemstillinger inden for arbejdsmarked og beskæftigelse.

Uddannelsen henvender sig til kommunale medarbejdere med flere, som ønsker at arbejde med sociale opgaver. Ud over i kommunerne kan man være ansat i pensionskasser, kriminalforsorgen og private hjælpeorganisationer.

Holdinformation

Startdato: 06/09/2022
Slutdato:
31/01/2023
Optagelsesfrist:
01/06/2022
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Susanne Fallesen
Kontaktinformation: UCL Kompetence- og Organisationsudvikling (UCL Kompetence)
+4563184013
Undervisningen foregår: UCL Kompetence- og Organisationsudvikling
UCL Campus Vejle
7100 Vejle
Pris:
7 200.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Uddannelsessteder