Diplomuddannelsen i socialformidling
Hold

Retlige rammer, samarbejde og organisering VE21

Diplomuddannelsen giver kompetence til at udføre socialt arbejde i kommununer, institutioner og private virksomheder.

Du får undervisning i de organisatoriske rammers betydning for planlægningen og udførelsen af socialt arbejde samt i udvalgte problemstillinger inden for arbejdsmarked og beskæftigelse.

Uddannelsen henvender sig til kommunale medarbejdere med flere, som ønsker at arbejde med sociale opgaver. Ud over i kommunerne kan man være ansat i pensionskasser, kriminalforsorgen og private hjælpeorganisationer.

Holdinformation

Startdato: 25/08/2021
Slutdato:
31/01/2022
Optagelsesfrist:
01/06/2021
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Susanne Fallesen
Kontaktinformation: UCL Kompetence- og Organisationsudvikling (UCL Kompetence)
+4563184013
Undervisningen foregår: UCL Kompetence- og Organisationsudvikling
UCL, Boulevarden 25, 7100 Vejle
5230 Odense M
Pris:
11 600.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Uddannelsessteder