Bioteknologi, procesteknologi og kemi (TD)
Hold

Bioorganisk kemi

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at varetage opgaver med udvikling, kvalitetsstyring og optimering i procesindustrien.

Du udvikler din procesforståelse og kan være med, når virksomheden skal udvikle, kvalitetssikre og optimere procesanlæg til fremstilling af kemiske, biokemiske og farmaceutiske produkter.  Du får desuden indblik i kvalitetsstyring og i analysemetoder inden for forskning og udvikling.

Uddannelsen henvender sig fx til laboranter, laboratorie-, levnedsmiddel- og mejeriteknikere, bioanalytikere og ingeniører. Det kan være kemiingeniører, der vil opdatere deres viden, eller andre ingeniører, som har brug for viden på procesområdet. Desuden til biologer, som ønsker en mere teknisk profil.

Holdinformation

Startdato: 15/09/2020
Slutdato:
05/01/2021
Optagelsesfrist:
02/08/2020
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Hans Frydendall
Kontaktinformation: Københavns Professionshøjskole, Efter- og videreuddannelse (KP_EVU)
51632473
Undervisningen foregår: Københavns Professionshøjskole, Efter- og videreu.
Tagensvej 18
2200 København N
Pris:
8 400.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Kursusbeskrivelse

Uddannelsessteder