diplomuddannelsen i borgernær sundhed
Hold

Koordinering af komplekse forløb

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse i borgernær sundhed har fokus på de ofte komplekse sundhedsudfordringer, der påvirker livssituationen for svækkede ældre borgere og deres pårørende.

Du specialiserer dig i at koordinere tværfaglige sundhedsindsatser og samarbejde med borgere og pårørende og med forskellige parter i sundhedsvæsenet om at skabe faglig sammenhæng på tværs af sektorer og aktører.

Uddannelsen henvender sig især til medarbejdere i kommunernes nære sundhedsvæsen, fx i hjemmesygeplejen, eller andre, der løser rehabiliterings- og sundhedsopgaver.

Holdinformation

Startdato: 28/10/2021
Slutdato:
04/03/2022
Optagelsesfrist:
22/09/2021
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Susan Eirfeldt
Kontaktinformation: Københavns Professionshøjskole - Videreuddannelse (KP_Videreudd)
4189 7219
Undervisningen foregår: Københavns Professionshøjskole - Videreuddannelse
Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14
3400 Hillerød
Pris:
14 800.00
Tilmeldingsblanket:
Tilmelding
Skolens tilmeldingsside:

Kursusbeskrivelse

Læs mere i Borgernær sundhed

Beskrivelse

Koordinering af komplekse forløb

Uddannelsessteder