Diplomuddannelsen i socialformidling
Hold

Afgangsprojekt - diplomudd. i socialformidling

Diplomuddannelsen giver kompetence til at udføre socialt arbejde i kommununer, institutioner og private virksomheder.

Du får undervisning i de organisatoriske rammers betydning for planlægningen og udførelsen af socialt arbejde samt i udvalgte problemstillinger inden for arbejdsmarked og beskæftigelse.

Uddannelsen henvender sig til kommunale medarbejdere med flere, som ønsker at arbejde med sociale opgaver. Ud over i kommunerne kan man være ansat i pensionskasser, kriminalforsorgen og private hjælpeorganisationer.

Holdinformation

Startdato: 01/12/2021
Slutdato:
30/06/2022
Optagelsesfrist:
15/10/2021
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Hans Frydendall
Kontaktinformation: Københavns Professionshøjskole, Efter- og videreuddannelse (KP_EVU)
51632473
Undervisningen foregår: Københavns Professionshøjskole, Efter- og videreu.
Rønne
2200 København N
Pris:
13 400.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Uddannelsessteder