Diplomuddannelsen i socialformidling
Hold

Udvikling og undersøgelse af soc. arbejde

Diplomuddannelsen giver kompetence til at udføre socialt arbejde i kommununer, institutioner og private virksomheder.

Du får undervisning i de organisatoriske rammers betydning for planlægningen og udførelsen af socialt arbejde samt i udvalgte problemstillinger inden for arbejdsmarked og beskæftigelse.

Uddannelsen henvender sig til kommunale medarbejdere med flere, som ønsker at arbejde med sociale opgaver. Ud over i kommunerne kan man være ansat i pensionskasser, kriminalforsorgen og private hjælpeorganisationer.

Holdinformation

Startdato: 15/09/2021
Slutdato:
31/12/2021
Optagelsesfrist:
01/08/2021
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Hans Frydendall
Kontaktinformation: Københavns Professionshøjskole, Efter- og videreuddannelse (KP_EVU)
51632473
Undervisningen foregår: Københavns Professionshøjskole, Efter- og videreu.
Rønne
3700 Rønne
Pris:
7 750.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Kursusbeskrivelse

Læs mere i Socialformidling

Uddannelsessteder