Diplomuddannelsen i socialformidling
Hold

Metodevalg i praksis

Diplomuddannelsen giver kompetence til at udføre socialt arbejde i kommununer, institutioner og private virksomheder.

Du får undervisning i de organisatoriske rammers betydning for planlægningen og udførelsen af socialt arbejde samt i udvalgte problemstillinger inden for arbejdsmarked og beskæftigelse.

Uddannelsen henvender sig til kommunale medarbejdere med flere, som ønsker at arbejde med sociale opgaver. Ud over i kommunerne kan man være ansat i pensionskasser, kriminalforsorgen og private hjælpeorganisationer.

Holdinformation

Startdato: 08/09/2021
Slutdato:
31/12/2021
Optagelsesfrist:
23/07/2021
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Winnie Høy Buch
Kontaktinformation: Københavns Professionshøjskole, Efter- og videreuddannelse (KP_EVU)
51632847
Undervisningen foregår: Københavns Professionshøjskole, Efter- og videreu.
Tagensvej 18
2200 København N
Pris:
11 950.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Kursusbeskrivelse

Læs mere i Socialformidling

Andre hold på kurset

Uddannelsessteder