Diplomuddannelsen i familieterapi
Hold

Fam. AfgangsprojektE22

Uddannelsen introducerer til teorier, modeller og metoder, du kan anvende i det dialogbaserede arbejde med familier og netværket omkring dem.

Du lærer fx om socialkonstruktivistiske teorier og narrative tilgange til det terapeutiske arbejde. Gennem samtaletræning får du redskaber til at håndtere de svare samtaler, og du får kendskab til, hvordan du kan bruge såvel det private som det professionelle netværk omkring den unge, barnet og familien.

Uddannelsen henvender sig fx til socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger, lærere og psykologer, som beskæftiger sig med familieterapeutisk arbejde.

Holdinformation

Startdato: 05/09/2022
Slutdato:
19/12/2022
Optagelsesfrist:
13/06/2022
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Susanne Fallesen
Kontaktinformation: UCL Kompetence- og Organisationsudvikling (UCL Kompetence)
+4563184013
Undervisningen foregår: UCL Kompetence- og Organisationsudvikling
UCL Odense og Vejle
5230 Odense M
Pris:
18 400.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Kursusbeskrivelse

Andre hold på kurset

Uddannelsessteder