Den sociale diplomuddannelse
Hold

Vejledning, undervisning og udvik.E22

Uddannelsen opdaterer din socialfaglige viden og skærper din evne til at analysere og reflektere over de udfordringer, du møder i dit daglige arbejde.

Undervejs har du mulighed for at specialisere dig inden for en række områder, fx børn og unge, demens, rusmidler, seksualvejledning og psykosocial rehabilitering.

Uddannelsen henvender sig til ansatte inden for det sociale område, fx socialrådgivere, lærere, pædagoger, børnerådgivere, ergoterapeuter og sygeplejersker.

Holdinformation

Startdato: 05/09/2022
Slutdato:
30/12/2022
Optagelsesfrist:
01/06/2022
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Susanne Fallesen
Kontaktinformation: UCL Kompetence- og Organisationsudvikling (UCL Kompetence)
+4563184013
Undervisningen foregår: UCL Kompetence- og Organisationsudvikling
Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
5230 Odense M
Pris:
11 600.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Kursusbeskrivelse

Uddannelsessteder