Diplomuddannelse i erhvervspædagogik
Hold

Undervisningsplanlægning og didaktik0320

Uddannelsen giver dig kompetencer til at fungere som underviser, vejleder og formidler på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Du kan tilrettelægge og organisere undervisning, men også deltage i didaktisk udvikling.

Du får fx indsigt i princippet for vekseluddannelse og kendskab til samspillet mellem almendidaktik, fagdidaktik, teori og praksis. Desuden får du viden om pædagogisk udvikling og kompetencer til at undervise og støtte elever med forskellige forudsætninger. Endelig kan du få kompetencer i digital læring.

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik er den officielle uddannelse for erhvervsskolelærere. Den henvender sig primært til undervisere, uddannelsesledere, teamledere og pædagogiske konsulenter.

Holdinformation

Startdato: 25/08/2020
Slutdato:
21/01/2021
Optagelsesfrist:
19/06/2020
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Anne Katrine Meldgaard Philipsen
Kontaktinformation: UCL Kompetence- og Organisationsudvikling (UCL Kompetence)
+4563184117
Undervisningen foregår: UCL Kompetence- og Organisationsudvikling
Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
5230 Odense M
Pris:
10 500.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Uddannelsessteder