Diplomuddannelsen i familieterapi
Hold

Diplom i familieterapi og relationel pr - hele udd

Uddannelsen introducerer til teorier, modeller og metoder, du kan anvende i det dialogbaserede arbejde med familier og netværket omkring dem.

Du lærer fx om socialkonstruktivistiske teorier og narrative tilgange til det terapeutiske arbejde. Gennem samtaletræning får du redskaber til at håndtere de svare samtaler, og du får kendskab til, hvordan du kan bruge såvel det private som det professionelle netværk omkring den unge, barnet og familien.

Uddannelsen henvender sig fx til socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger, lærere og psykologer, som beskæftiger sig med familieterapeutisk arbejde.

Holdinformation

Startdato: 14/09/2020
Slutdato:
30/05/2023
Optagelsesfrist:
30/08/2020
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Birgit Dahlgren
Kontaktinformation: Københavns Professionshøjskole, Efter- og videreuddannelse (KP_EVU)
51632485
Undervisningen foregår: Københavns Professionshøjskole, Efter- og videreu.
Tagensvej 18
2200 København N
Pris:
114 300.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Uddannelsessteder