HD 2. del, finansiering
Hold

HD2 Private Equity

På uddannelsen får du teoretiske og metodiske kompetencer i finansiel analyse og beslutningstagen.

Uddannelsen er erhvervsrettet, og du vil i undervisningen kunne benytte tidligere job- og uddannelseserfaring. Specialet giver en teoretisk uddannelse med henblik på ansættelse i den finansielle sektor.

Uddannelsen henvender sig til ansatte i både finansielle virksomheder og i større erhvervsvirksomheders finans- og økonomifunktioner.

Holdinformation

Startdato: 31/08/2022
Slutdato:
18/11/2022
Optagelsesfrist:
15/06/2022
Afholdelsesform:
Aftenundervisning
Undervisningstidspunkt:
Onsdag kl. 17.10- 20.40
Hjemmeside:
Kontaktperson:
HD2 Finansiering
Kontaktinformation: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)
3815 3508
hdf@cbs.dk
Undervisningen foregår: Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg
Pris:
5 500.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Beskrivelse

På kurset får du indsigt i forskellige vinkler på Private Equity – værdiansættelse, kapitalstruktur og corporate governance – både når det gælder LBO, Venture, Business Angels og mindre privatejede selskaber. Vi kommer også ind på kapitalfondenes modeller, organisering og struktur. Du bliver bedre til at forstå investeringer (afkast, risiko og omkostninger), og hvordan kapitalfonde organiseres (juridisk, governance, incitamenter osv.). Og du får en introduktion til opstart af egen virksomhed og kapitalfremskaffelse. Vi arbejder også med en analyse af de forhold, som kapitalfonde ofte kritiseres for – fx aggressiv anvendelse af gæld og incitamentsaflønning.
Hvordan tænker kapitalfonde?

Uddannelsessteder