HD 2. del, finansiering
Hold

HD2 Avanceret Fixed Income og Derivater

På uddannelsen får du teoretiske og metodiske kompetencer i finansiel analyse og beslutningstagen.

Uddannelsen er erhvervsrettet, og du vil i undervisningen kunne benytte tidligere job- og uddannelseserfaring. Specialet giver en teoretisk uddannelse med henblik på ansættelse i den finansielle sektor.

Uddannelsen henvender sig til ansatte i både finansielle virksomheder og i større erhvervsvirksomheders finans- og økonomifunktioner.

Holdinformation

Startdato: 03/09/2022
Slutdato:
02/12/2022
Optagelsesfrist:
15/06/2022
Afholdelsesform:
Weekendundervisning
Undervisningstidspunkt:
lørdag kl. 8.55 - 13.20
Hjemmeside:
Kontaktperson:
HD2 Finansiering
Kontaktinformation: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)
3815 3508
hdf@cbs.dk
Undervisningen foregår: Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg
Pris:
5 500.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Beskrivelse

På kurset får du opdateret din viden om analyse og brug af forskellige former for finansielle instrumenter. Vi arbejder med avanceret finansmatematik – bl.a. princippet om ”risikoneutral prisfastsættelse”. Og med forskellige avancerede analyse- og simuleringsteknikker, som er gode værktøjer til vurdering af realkreditobligationer, prissætning af swaps og andre rentederivater til forbedring af afkast i et lavrentemiljø.

Du får også kompetencer til rådgivning om investering i komplekse (”røde”), strukturerede obligationsporteføljer, som er immune over for skift i rentestrukturen. Sammen med ”hands-on” erfaring med løsning af praktiske, finansielle problemstillinger giver det dig et kvalifikationsløft, som kan åbne for nye trin i karrieren – fx finansieringsspecialist eller en plads i ledelsen som CFO.
Giv din karriere et kvalitetsløft

Uddannelsessteder