HD 2. del, finansiering
Hold

Fixed Income

På uddannelsen får du teoretiske og metodiske kompetencer i finansiel analyse og beslutningstagen.

Uddannelsen er erhvervsrettet, og du vil i undervisningen kunne benytte tidligere job- og uddannelseserfaring. Specialet giver en teoretisk uddannelse med henblik på ansættelse i den finansielle sektor.

Uddannelsen henvender sig til ansatte i både finansielle virksomheder og i større erhvervsvirksomheders finans- og økonomifunktioner.

Holdinformation

Startdato: 29/08/2022
Slutdato:
23/12/2022
Optagelsesfrist:
15/06/2022
Afholdelsesform:
Aftenundervisning
Undervisningstidspunkt:
Mandag kl. 17.10 - 18.50 eller 17.10-20.40.
Hjemmeside:
Kontaktperson:
HD2 Finansiering
Kontaktinformation: Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)
3815 3508
hdf@cbs.dk
Undervisningen foregår: Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg
Pris:
5 500.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Beskrivelse

Fixed Income er en betegnelse for den brede vifte af instrumenter, hvor de fremtidige betalinger er specificeret på forhånd som det eksempelvis gælder ved gængse obligationstyper som stats-, realkredit- og erhvervsobligationer.

Kurset fokuserer på rentesregning og værdiansættelsen af de gængse obligationstyper. Herudover behandles hvorledes renterisiko måles og styres. Endelig behandles de obligationer, der udstedes i forbindelse med huslån (realkreditobligationer) og de obligationer, der udstedes af virksomheder (erhvervsobligationer).

Kurset bidrager dermed med en grundig forståelse for rentedannelsen og betydning af forskellige typer af risiko for prisdannelsen af de gængse obligationstyper, hvilket blandt andet er helt centralt ved valg af realkreditlån ved lejligheds- eller huskøb.

Uddannelsessteder