Diplomuddannelse i erhvervspædagogik
Hold

Pædagogisk videnskabsteori - DEP-Flex

Uddannelsen giver dig kompetencer til at fungere som underviser, vejleder og formidler på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Du kan tilrettelægge og organisere undervisning, men også deltage i didaktisk udvikling.

Du får fx indsigt i princippet for vekseluddannelse og kendskab til samspillet mellem almendidaktik, fagdidaktik, teori og praksis. Desuden får du viden om pædagogisk udvikling og kompetencer til at undervise og støtte elever med forskellige forudsætninger. Endelig kan du få kompetencer i digital læring.

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik er den officielle uddannelse for erhvervsskolelærere. Den henvender sig primært til undervisere, uddannelsesledere, teamledere og pædagogiske konsulenter.

Holdinformation

Startdato: 01/02/2021
Slutdato:
09/06/2021
Optagelsesfrist:
15/03/2021
Afholdelsesform:
Fjernundervisning
Kontaktperson:
Gry Harrit
Kontaktinformation: Københavns Professionshøjskole, Efter- og videreuddannelse (KP_EVU)
51632419
Undervisningen foregår: Københavns Professionshøjskole, Efter- og videreu.
Online
2200 København N
Pris:
6 000.00
Tilmeldingsblanket:
Tilmelding
Skolens tilmeldingsside:

Beskrivelse

Obligatorisk modul - DEP-flex

Uddannelsessteder