Diplomuddannelse i erhvervspædagogik
Hold

Undervisningsplanlægning og didaktik - DEP-Flex

Uddannelsen giver dig kompetencer til at fungere som underviser, vejleder og formidler på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Du kan tilrettelægge og organisere undervisning, men også deltage i didaktisk udvikling.

Du får fx indsigt i princippet for vekseluddannelse og kendskab til samspillet mellem almendidaktik, fagdidaktik, teori og praksis. Desuden får du viden om pædagogisk udvikling og kompetencer til at undervise og støtte elever med forskellige forudsætninger. Endelig kan du få kompetencer i digital læring.

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik er den officielle uddannelse for erhvervsskolelærere. Den henvender sig primært til undervisere, uddannelsesledere, teamledere og pædagogiske konsulenter.

Holdinformation

Startdato: 24/08/2020
Slutdato:
09/12/2020
Optagelsesfrist:
21/08/2020
Afholdelsesform:
Fleksibel undervisning
Kontaktperson:
Winnie Høy Buch
Kontaktinformation: Københavns Professionshøjskole, Efter- og videreuddannelse (KP_EVU)
51632847
Undervisningen foregår: Københavns Professionshøjskole, Efter- og videreu.
Online
2200 København N
Pris:
10 500.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Beskrivelse

Obligatorisk modul - DEP-flex

Uddannelsessteder