Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration
Hold

Afsl. eks. projekt i Off. forvaltning og administ

Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration
Hold

Afsl. eks. projekt i Off. forvaltning og administ

Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage opgaver inden for offentlig administration og forvaltning, fx sagsbehandling.

Du lærer at forstå centrale teorier og metoder inden for det samfundsfaglige og juridiske område, så du kan servicere dine medborgere.

Uddannelsen henvender sig til administrative medarbejdere, som er ansat i offentlige forvaltninger og institutioner i kommuner, regioner og i staten.

Som afslutning på akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration skal du udarbejde et skriftligt afgangsprojekt.

Afgangsprojektet er en individuel projektopgave baseret på en selvvalgt problemstilling.

Projektet skal demonstrere dine kompetencer indenfor de faglige områder, du har været igennem.

Holdinformation

Startdato: 07/03/2022
Slutdato:
01/07/2022
Optagelsesfrist:
03/02/2022
Afholdelsesform:
Fleksibel undervisning
Kontaktperson:
Anne Møller Hansen
Kontaktinformation: Erhvervsakademi Dania, EVU (EA Dania EVU)
72291513
Undervisningen foregår: Erhvervsakademi Dania, EVU
Online
8800 Viborg
Pris:
8 000.00
Tilmeldingsblanket:
Tilmelding
Skolens tilmeldingsside:

Uddannelsessteder