professionsbacheloruddannelsen til lærer i folkeskolen
Hold

Matematik 4-10 klassetrin Modul 2

Med matematik for 4.-10. klassetrin som undervisningsfag kvalificerer du dig til at planlægge, gennemføre og evaluere en alsidig og differentieret undervisning i faget matematik for elever på folkeskolens mellemtrin og i udskolingen.

Faget er for dig, som er interesseret i matematisk problemløsning og matematisk tankegang og bevisførelse. Undervisningen handler ikke kun om matematisk viden og teori, men også om, hvordan du omsætter konkret matematisk viden til en spændende og vedkommende undervisning.

Holdinformation

Startdato: 02/08/2021
Slutdato:
30/06/2022
Optagelsesfrist:
24/06/2021
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Inge Jung Steenberg
Kontaktinformation: VIA Efter- og videreuddannelse (VIA_EVU)
87551988
ijs@via.dk
Undervisningen foregår: Hedeager 2
8200 Aarhus N
Pris:
17 550.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Uddannelsessteder