Specialpædagogik, PD
Hold

Social-kognitive udviklingsforstyrrelser

Uddannelsen giver dig bred faglig viden om specialpædagogik og funktionsnedsættelser. Du får kompetencer til at håndtere specialpædagogiske problemstillinger, både i en almenpædagogisk kontekst og i et specialfagligt miljø.

Undervisningen vil bl.a. fokusere på forebyggende indsats og inklusion. Du får viden om børn, unge og voksne med særlige behov, og du lærer at tilrettelægge og gennemføre specialundervisning. Ikke mindst lærer du at samarbejde tværprofessionelt om den specialpædagogiske indsats.

Uddannelsen henvender sig til pædagoger, undervisere, konsulenter og ledere inden for det specialpædagogiske arbejdsfelt.

Holdinformation

Startdato: 30/09/2019
Slutdato:
19/06/2020
Optagelsesfrist:
26/08/2019
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Ingrid Buhl Frederiksen
Kontaktinformation: VIA Efter- og videreuddannelse (VIA_EVU)
87552186
Undervisningen foregår: VIA Efter- og videreuddannelse
VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro
7500 Holstebro
Pris:
14 500.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Beskrivelse

Hører til overordnet nr. 698119003.

Uddannelsessteder