Diplomuddannelsen i socialformidling
Hold

Beskæftigelse

Diplomuddannelsen giver kompetence til at udføre socialt arbejde i kommununer, institutioner og private virksomheder.

Du får undervisning i de organisatoriske rammers betydning for planlægningen og udførelsen af socialt arbejde samt i udvalgte problemstillinger inden for arbejdsmarked og beskæftigelse.

Uddannelsen henvender sig til kommunale medarbejdere med flere, som ønsker at arbejde med sociale opgaver. Ud over i kommunerne kan man være ansat i pensionskasser, kriminalforsorgen og private hjælpeorganisationer.

Holdinformation

Startdato: 06/01/2022
Slutdato:
18/03/2022
Optagelsesfrist:
01/12/2021
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Vera Bager Staunstrup
Kontaktinformation: VIA Efter- og videreuddannelse (VIA_EVU)
87550887
Undervisningen foregår: VIA Efter- og videreuddannelse
VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
8200 Aarhus N
Pris:
12 300.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Beskrivelse

Beskæftigelse

Uddannelsessteder