Diplomuddannelse i erhvervspædagogik
Hold

Praksisrelateret undervisn. i erhvervsrettede udd.

Uddannelsen giver dig kompetencer til at fungere som underviser, vejleder og formidler på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Du kan tilrettelægge og organisere undervisning, men også deltage i didaktisk udvikling.

Du får fx indsigt i princippet for vekseluddannelse og kendskab til samspillet mellem almendidaktik, fagdidaktik, teori og praksis. Desuden får du viden om pædagogisk udvikling og kompetencer til at undervise og støtte elever med forskellige forudsætninger. Endelig kan du få kompetencer i digital læring.

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik er den officielle uddannelse for erhvervsskolelærere. Den henvender sig primært til undervisere, uddannelsesledere, teamledere og pædagogiske konsulenter.

Holdinformation

Startdato: 25/10/2021
Slutdato:
03/12/2021
Optagelsesfrist:
13/09/2021
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Sanne Lundby
Kontaktinformation: VIA Efter- og videreuddannelse (VIA_EVU)
87551839
Undervisningen foregår: VIA Efter- og videreuddannelse
VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
8200 Aarhus N
Pris:
11 100.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Kursusbeskrivelse

Beskrivelse

Praksisrelateret undervisning i erhvervsrettede uddannelser

Uddannelsessteder