Innovation i undervisning, PD
Hold

Vurdering og feedback med data, videremedPLS

Uddannelsen giver dig kompetencer til at igangsætte didaktisk innovation i din undervisning. Du udbygger dine didaktiske færdigheder, fx inden for dansk, matematik eller naturfag.

Men du får også på tværs af fag redskaber til at analysere og kvalificere undervisningen i skolen. Du kan fx beskæftige dig med klasseledelse og dynamik i klassefællesskaber. Eller du kan lære at bruge data i din undervisningspraksis som afsæt for vurdering og feedback.

Uddannelsen henvender sig især til læreruddannede.

Holdinformation

Startdato: 27/01/2020
Slutdato:
19/06/2020
Optagelsesfrist:
01/01/2020
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Anne Katrine Meldgaard Philipsen
Kontaktinformation: UCL Kompetence- og Organisationsudvikling (UCL Kompetence)
+4563184117
Undervisningen foregår: UCL Kompetence- og Organisationsudvikling
EVU - Professionshøjskolen Lillebælt
5000 Odense C
Pris:
11 200.00
Tilmeldingsblanket:
Tilmelding
Skolens tilmeldingsside:

Uddannelsessteder