It-diplomuddannelse (TD)
Hold

Cyber defence og ledelsesansvar - E24

Uddannelsen giver dig indsigt i nye teorier og metoder inden for it, og du får forudsætninger for at omsætte det, du lærer, til praktisk systemudvikling.

Du lærer at programmere og udvikle it-systemer til kommunikation og sikker opbevaring af data. Desuden kan du fx beskæftige dig med machine learning, big data og Internet of Things.

Uddannelsen er relevant for personer, der har en it-teknisk baggrund og ønsker flere kompetencer inden for systemudvikling, programmering og sikkerhed.

Holdinformation

Startdato: 29/08/2024
Slutdato:
03/10/2024
Optagelsesfrist:
31/08/2024
Afholdelsesform:
Aftenundervisning
Undervisningstidspunkt:
17.00-20.30
Antal lektioner:
6
Hjemmeside:
Kontaktperson:
Lynn Eriksen
Kontaktinformation: 51954415
lyka@dtu.dk
Undervisningen foregår: DTU Diplom
Lautrupvang 15
2750 Ballerup
Pris:
7 500.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Kursusbeskrivelse

Beskrivelse

Vil du have kompetencer til at udvikle cyber sikkerhedsstrategier? Så tilmeld dig dette kursus, som også er et diplommodul, og bliv i stand til at identificere og vurdere sikkerhedsrisici for din virksomhed.

På dette kursus arbejder vi med formel kategorisering af information med CIA (confidentiality, integrity, availability), så organisationens datatyper kan kategoriseres sikkerhedsmæssigt.

Kurset behandler det sikkerhedsmæssige ansvar i organisationen over for kunder, myndigheder og andre tredieparter. Der arbejdes med en holistisk tilgang til informationssikkerhed og Risk Management.

Cyber defence er en opgave for hele organisationen – ikke kun for enkelte medarbejdere. På kurset sættes cyber defence arbejdet i system og der undervises i værktøjer og metoder til dette.

Dansk lovgivning (Persondataloven) gennemgås og der ses på privathedsprincipper. Ligeledes gennemgås EU-lovgivningen vedr. GDPR (General Data Protection Regulation), som omfatter en forordning og et direktiv.

Du kommer til at arbejde med:
- Cyber Security Framework (NIST)
- CIA
- Lovgivning (cyber relateret)
- Sikkerhedsaudit
- GDPR

Undervisningen streames live fra undervisningslokalet, men optages ikke. Det betyder, at du har mulighed for at følge med i undervisningen online uden at være til stede på campus. Undervisningen samlæses med ingeniørstuderende.

Kurset er relevant for dig, der arbejder med cyber security med nogle års erfaring eller med kortere erfaring, men behov for at booste viden og kompetencer omkring cyber security.

NB! Deltagelse på dette IT-diplomkursus kræver ikke nødvendigvis, at din adgangsgivende uddannelse er inden for IT. Det er dog en fordel, at du så har en del praktisk erfaring med IT.