Projektleder giver instrukser til teamet
Hold

Afgangsprojekt Diplomuddannelsen i Projektledelse - DTU - F24

På uddannelsen i projektledelse får du praktiske værktøjer til at håndtere deadlines, økonomi og teamledelse samt sikre kvalitet og resultater i projekter.

Du lærer at planlægge, styre og gennemføre projekter samt at reflektere over din egen rolle som projektleder. Uddannelsen går på tværs af brancher, samtidig med at den giver mulighed for at specialisere sig i branchespecifikke problemstillinger.

Uddannelsen henvender sig til personer, der er beskæftiget med projektbaserede aktiviteter inden for blandt andet industri, byggeri, it-virksomheder eller i offentlige og politisk styrede organisationer.

Holdinformation

Startdato: 07/02/2024
Slutdato:
06/03/2024
Optagelsesfrist:
07/02/2024
Afholdelsesform:
Aftenundervisning
Undervisningstidspunkt:
17.00-20.30
Antal lektioner:
2
Hjemmeside:
Kontaktperson:
Bjarke Nielsen
Kontaktinformation: 93511188
studieleder.dpl@diplom.dtu.dk
Undervisningen foregår: Lautrupvang 15
2750 Ballerup
Pris:
14 500.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Kursusbeskrivelse

Læs mere i Projektledelse (TD)

Beskrivelse

Afgangsprojektet afslutter IT-Diplomuddannelsen. Afgangsprojektet tæller 15 ECTS, og består af en skriftlig projektrapport samt et mundtligt forsvar af denne.
Forudsætningen for at gå til eksamen i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 45 ECTS er bestået.

Formål
Formålet med afgangsprojektet er at kvalificere de studerende til at identificere, reflektere og analysere en praktisk projektledelsesmæssig problemstilling, og angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier, strategier og metoder ud fra uddannelsens moduler.